East Germany Social Blocks Renovation (Photo impression)

 Саниране на жилищни сгради в Източна Германия

Фотопоглед към типичен пример за саниране на жилищни блокове в Дрезден, изградени по време на социализма в Източна Германия (80-те години на 20-ти век), с мисъл към функция, естетика, детайл и енергийна ефективност.

Примерът не претендира за уникалност в нито едно отношение, но е добър урок за държави, в които санирането на жилищни блокове от периода на социализма е проблем, търсещ предстоящо решение, в това число и България.

Допълнително описание следва към всяка една снимка (на български език).


 East Germany Social Blocks Renovation

Photo look on a typical example for renovation of living blocks in Dresden, build in the time of socialism in East Germany (80’s years of 20th century), with a sence for function, aestetics, detail and energy – efficiency.

The example does not pretend being unique in any aspect, but is a good lesson for countries, where the renovation of living blocks constructed in the period of socialism is a problem, looking for forthcoming solution, including Bulgaria.

Detailed description included in every single photo (bulgarian language only).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s