На снимката се вижда коректното съобразяване на слънчевите летни лъчи и слънчезащитната функция, изпълнявана от галерията. В конструкцията са оставени и отвори, за да влиза допълнително светлина през другите сезони.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s