Contact

If you are interested to communicate or start an idea/a project together with me – please contact me:

E-mail:                                  vnv@vnv.bg

Mobile:                                 +359 887 89 50 29

LinkedIN:                             bg.linkedin.com/in/veselinov

Intro BG (Q2 2015 update):

Веселин Николаев Веселинов обича да търси.

Двуседмичен контакт с природата през 2011 г. променя живота му – уверен е, че чрез нея е намерил изгубена част от себе си, както и ключ към множество житейски „богатства”, включително и към Бог.

Веселин е роден в гр. София на 18.11.1986г. Архитект по образование и природолюбител, мечтател и вярващ по призвание. Стажува и работи по архитектурни проекти, както в България, така и в чужбина още от първите години в университета. През 2009 г. напуска работа, за да се развива и за награда спечелва високо отличие в международен студентски конкурс. Впоследствие участва в множество локални и международни семинари, работилници и конкурси. През 2011 г. придобива професионална квалификация „Архитект”. В рамките на същата година работата му се увенчава със самостоятелно управление на бизнес старт на международна фирма в София, собственост на австрийско дружество с предмет на дейност в сферата на архитектурата и информационните технологии, допринасяйки за вливането на чуждестранни инвестиции в България. Понастоящем участва и консултира и други международни стартиращи бизнес инициативи. Съорганизатор, лектор и консултант за България през 2014 и 2015 г. в най-големия студентски архитектурен конкурс в света на тема „Пасивна архитектура” – ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща, привлякъл през 11-тото си издание интереса на над 200 студента от България и над 1500 участника от 20-те участващи държави. Изпълнява и частни поръчки на свободна практика. За периода 2015 – 2020г. е официално сертифициран като дизайнер на пасивни сгради (Certified Passive House Designer).

Професионално се интересува от устойчиво развитие, екологична архитектура, здраве и здравословна среда , енергийна ефективност, „автономно обитаване”, възобновяеми енергийни източници, ръководене на проекти и финансови ресурси, организационна и управленска дейност. Участник и инициатор в множество социални, екологични и образователни дейности. В свободното си време обича да се разхожда в планината с приятели, да снима, да пише, да рисува, да играе с малката си сестра, да пътува и да изследва непознати за него места и хора.

Вярва, че идеята за устойчиво развитие включва и социален смисъл, състоящ се във визия за живот, изпълнен с хармония между отделните индивиди, изграждащи социума; живот – базиран върху вяра, любов и ценности. Търси архитектурата среда, която е: екологична; ниско-енергийна; здравословна; от естествени материали; използва природни, възобновяеми енергийни източници и включва концепция за: водата – набавяне, съхранение и пречистване; отглеждане на локална, чиста храна; създаване на условия за икономически разстеж; устойчив транспорт; третиране и рециклиране на отпадъците и прочее. Съосновател на „Екологично Образование” – Образователно – интерактивна доброволческа мисия за извънкласно информиране на деца в сферата на: екологична архитектура и устойчиво развитие, завършила успешно в СОУ „Д-р Петър Берон” в гр. Костинброд под надслов “Класна стая под брезата”– микромодел за природосъобразност и “устойчивост”. Основател на концепцията за „Природотектура” (Природа + Архитектура = NatureTecture).

Говори английски, немски и руски. Въздържа се от употребата на алкохол, цигари и храна, различна от вегетарианската, както и от други вредни навици. Развива афинитет към духовни практики и йога. IQ 156.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s