Инсталационно помещение – всички инсталации са подменени. Запазено е съществуващото отопление чрез ТЕЦ. Подменени са всички инсталации: ОиВ, ЕЛ, ВиК. Сградите са сравнително новопостроени (през 80-те), което не налага саниране на конструктивните елементи. В други случаи обаче санирането на конструктивните елементи е задължително.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s