Съществуваща сграда от композицията на “Черешовия двор”, подлежаща на саниране в следващия етап на изпълнение. Интересно е да се допълни, че собствеността е частна и жилищата се отдават под наем (след 89-та общината продава общинските панелни жилища на частни сдружения)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s