Отворите във фасадата водят към кутии за местообитание на прилепи, които са защитен вид в съответния градски район (биоразнообразие). От гледна точка на енергийна-ефективност, съответно и инвестиции, решението е катастрофа, но от гледна точка на биоразнообразие, екология и спазване на съществуваща законова рамка – решението е отговор на необходимост.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s