Изпълнена е битумна хидроизолация до нивото на основите по целия контур на сградите. Цокълната хидроизолация от XPS слиза на 50 см под ниво терен. Всички сгради разполагат с мазета.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s