Детайл топлоизолация над входа: допълнително ще бъде изградена покрита входна структура пред сградата, което налага използването на XPS над нея за защита от влага. Не е задължително, но е разумно решение и мислене в детайл.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s