Новата изолация от 100мм е поставена директно върху съществуващите слоеве, а именно: СТБ фасадна панелна конструкция, 50-60 мм изолация от EPS, фасаден бетонен панел. В крайна сметка общият слой топлоизолация е около 150-160 мм!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s