Топлоизолация от 10 см XPS в областта на цокъла (50 см над терен и 50 см под ниво терен), 10 см фасадна изолация от EPS (минимална дебелина заради нуждата от дюбелиране на изолацията при слой от 120 мм и значителното повишаване на цената за изпълнение при подобен случай)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s