Residential function in cold climate

English text:

Residential function in cold climate

 Architectural students competition

Isover Multi-Comfort House contest for students in architecture had proven to be the biggest Passive House & Multi Comfort competition in 2014 & 2015 with live presentations in front of a jury worldwide with more than: 3000 students from 29 nationalities attending lectures and 1300 registered students from more than 90 universities in 20 countries!

During 3 days, between 27th and 30th May, 51 student teams from 20 countries and 29 nationalities participated in the 11th International Stage of the ISOVER Multi-Comfort House Students Contest in Astana, Kazakhstan. Participants were coming from universities in the following countries: Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, Ukraine and United Kingdom.

Official info for the 11-th MCH contest: 11th International Edition of ISOVER Multi Comfort House Students Contest

Official web-site of the MCH contest: http://www.isover-students.com

Unofficial images from the international final in Astana, Kazakhstan: Facebook album by VNV

Unofficial images from the national final in Sofia, Bulgaria: Facebook album by VNV

Project task:

Local co-organization of the national stage of the competition in Bulgaria & support for the Bulgarian team in the preparation and participation in the international stage of the competition in Astana, Kazakhstan; helding lecture; on-line marketing, etc.

Many thanks to Isover Bulgaria for inviting me for the co-organization of the event and to all participants in both stages.

map

Bulgarian text:

Жилищна архитектура в студен климат

 Архитектурен конкурс за студенти

Студентски архитектурен конкурс Изовер “Мулти-Комфортна Къща” се доказа като най-големият конкурс през 2014 & 2015 за Пасивна Архиктектура и Мулти-Комфорт по рода си – с живи презентации пред жури – в световен мащаб, включващ над: 3000 студенти от 29 националности, участвали в лекционния курс; 1300 регистрирани студенти от над 90 университета в 20 държавни по време на 11-тото издание, проведено през 2015г.

В рамките на 3 дни, между 27. и 30. май, 51 студентски екипа от 20 държави и 29 националности участваха в 11-тото издание на студентски конкурс Изовер “Мулти-Комфортна къща”, проведено в Астана, Казахстан. Присъстваха участници от: Беларус, Белгия, България, Естония, Испания,  Казахстан, Киргизстан, Латвия, Обединено Кралство, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Турция, Украйна, Финландия, Франция, Хърватска и Чехия.

Официална информация за 11-тото издание на конкурса: 11th International Edition of ISOVER Multi Comfort House Students Contest

Официална информация за конкурса: http://www.isover-students.com

Неофициални снимки от международния финал в Астана, Казахстан: Facebook album by VNV

Неофициални снимки от националния финал в София, България: Facebook album by VNV

Проектна задача:

Съорганизация на националното ниво на конкурса & подкрепа в подготовката и участие на екипите от България в международното ниво на конкурса в Астана, Казахстан; изнасяне на лекции и презентации; он-лайн маркетинг и др.

С благодарности към Изовер България за поканата да съорганизирам заедно с тях конкурса в България, както и към всички участници в двете нива на събитието.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s