Back to school / Отново в училище

English text:

Back to school

Presentation of the contest task for the 10. International architectural student competition “Isover Multi-Comfort House” 2014 about the topic: School of tomorrow in the city of Gaziantep (Sofia and Varna, 2013)

More information included in the text field of each images: english text is not available at the moment.

Bulgarian text:

Отново в училище

 Презентация на конкурсното задание  за 10. международен конкурс за студенти по архитектура “Изовер Мулти-Комфортна Къща” 2014, на тема: Училище на Бъдещето в гр. Газиантеп (2013г. в гр. София и гр. Варна)

Повече информация в текста към всяка снимка/картинка.

EN: Picture from the city of Gaziantep, where the project site is located (more images)

BG: Снимки от гр. Газиантеп, където е разположен конкурсният терен (още снимки)

This slideshow requires JavaScript.

EN: Not available at the moment

BG: Презентация за „Училище на Бъдещето”  – локация и ситуиране.

Газиантеп е град в южната централна част на Турция, административен център, шести по население в Турция и най-големият в югоизточната част на страната.

Aнтичен град Каркамиш.

Музеят Йесемек е най-големата работилница за скулптури на открито.

Кале, крепост, разположено в живописна територия.

Античният град Дюлюк, на север от центъра.

Цьоигма – античен град, към него има и музей, с площ от 1700 м2, с мозайки от античността, построен е преди 2години.

Културно-исторически път.

Квартал, номиниран с награда за исторически градове.

Крепост в рамките на града.

Музей на науката.

Приказен парк за деца.

Ботаническа градина и зоопарк, който е един от най-големите в Турция.

Система за релсов транспорт.

В града има четири големи индустриални зони, с огромен експортен капацитет.

Приет е план и стратегия за опазване на климата: намаляване на въглеродните емисии, както и консумацията на енергия с 20% до 2023г.  Планът е изготвен от община Газиантеп и е първият по рода си в Турция.

Целите на проекта са следните: създаване на град, запазена марка за еко архитектура и градоустройство, както и Газиантеп да се превърне в част от мрежа от екологични градове.

Локацията на бъдещия екологичен град, в контекста на града – терен в периферията на града, в близост до околовръстен път, връзка с релсовата железница, близо до два университета и летището, част от бъдещия еко град, близост до голяма гора.

Теренът за училище, понастоящем пуста територия.

Градоустройственият план – преди и след реализацията му.

EN: Rendering showing the ideas for the project of a future eco town (more images)

BG: Визуализации показващи идеите за проекта за бъдещ еко град (още снимки)

This slideshow requires JavaScript.

EN: Not available at the moment

BG: В слайдовете са показани визуализации от проекта за еко град, както общината си представя неговата визия. Би било редно участниците да имат предвид въпросните архитектурни импресии, когато проектират училището. Струва ми се, че архитектурата е с модернистичен привкус – наличие на: смесени зони, с преобладаващо жилищно застрояване, в комбинация с обществени сгради, богато озеленена среда, вода и пешеходни площи, водни каскади, стичащи се по релефния терен. Много интересно е наличието на градско земеделие около жилищните сгради – една добра практика, върху която се акцентира в случая и от която можем да научим много.

EN: Contest task presentation, graphical design and content: arch. Veselinov

BG: Презентация за конкурсното задание, графичен дизайн и съдържание: арх. Веселинов 

EN: Pictures from school and educational buildings (update of the images is possible in time)

BG: Снимки от реализирани училища и образователни сгради (възможно е качването на допълнителни снимки във времето)

EN: Pictures from on-site visits of a school and three kindergardens, designed in the Passive House standard, Vienna and Innsbruck, Austria; images by: arch. Veselinov and a couple of pictures from the private archive of arch. Tankov

BG: Снимки от посещения на училище и три детски градини, проектирани и изпълнени по стандарт “Пасивна сграда”, Виена и Инсбрук, Австрия; кадри: арх. Веселинов, няколко снимки от личния архив на арх. Танков

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s