Transformation LIGHT

Veselin Veselinov_FINAL

 

 

 

 

 

 

 

English text: In translation process

Transformation LIGHT

Transformation of the facade of the Telephone Palace in the city of Sofia (Architectural competition)

Bulgarian text:

Трансформация СВЕТЛИНА

Архитектурен конкурс за трансформация на Телефонната Палата в гр. София

Трансформация СВЕТЛИНА

                Концепцията за временна трансформация на фасадата на бившата Телефонна Палата в гр. София се базира върху използването на „Светлината” като основно изразно средство. Светлината улеснява цялостното визуално възприемане на фасадата и инсталацията (затруднено понастоящем); запазва мащаба и въздействието на архитектурата; съобразява се с контекста на средата и статута на сградата; третира пространство като сценa.

Функцията на инсталацията е излъчване на послания чрез светлина – интерпретация  на ролята на прозореца в архитектурата – превръщайки сградата в посредник при комуникацията (визуална, аудио, т.н.) в градската среда.

За единен комуникационен способ („Език”) между архитектура и граждани е избрана Морзовата Азбука. Използването й е връзка между историята на телекомуникациите и контекста на сградата; възможност за добавяне на звуков сигнал, синхронизиран към светлинния, който да засили въздействието и способства възприемането от хора със зрителни увреждания.

Чрез морзовия код, представляващ комбинация от къси и дълги сигнали, проектът ще отправя информационни послания от светлина и звук, свръзани с културни събития или благотворителни акции в града: напр. информация за намиращите се в близост културни обекти – за представления в Народен Театър “Иван Вазов”; за изложби в СГХГ, Vivacom Arthall; за събития с организирани групи или с улични артисти в района на Градската градина; благотворителни акции и т.н.Всички прозорци на фасадата ще светят едновременно в синхрон, в къси и дълги интервали, изтъквайки единния характер на интериорното пространство – тип “open space”. Контролираното осветление и сянка, хвърлена върху северната фасада, ще позволят активното използване на проекта и през дневните часове.

Възможно е въвличането на градските маси в „игра” с инсталацията, чрез предоставяне на възможност за отправяне на послания, натоварени с културен, социален, благотворителен заряд (напр. в определени часове на денонощието) чрез изпращане на СМС-и, средствата от които ще се събират за благотворителни цели.

За реализацията на проект са задължителни:

  • Софтуеър, който да синхронизира работата на осветлението в сградата
  • Информационни табла пред сградата за морзовата азбука, инсталацията и др.
  • Звукова инсталация за предаване на морзовия сигнал

Проектът би могъл да съществува чрез използване на съществуващото интериорно осветление, но е препоръчително да се добавят:

  • Полупрозрачни матови панели върху прозорците за регулиране на степента на осветеност и избягване на заслепяващ ефект
  • Допълнителни осветителни тела или LED осветление, предоставящи регулирано осветление и търсения краен резултат.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s