BikeStand/ВелоСтой

 

English text:

 

BikeStand

 Project for national competition for bicycle stands in the city of Plovdiv, Bulgaria

BikeStand concept – the designed bike stand represents the dynamical and smooth movement during the ride of a bicycle, frozen in a certain moment. The flowing curves of the bike stand are inspired from the typical hills in Plovdiv.

The design enables good integration into different locations as being also an easy recognizable iconic image of a bicycle, which attracts the attention of people and gives enough safety for locking the bike frames on the stand.

The bike stand is a linear composition, where multiple bicycles can be attached and locked, both one- (5 bikes possibility) or two-sided (10 bikes possibility). The lenght of the stand is 8.35 m, the height is 1.05 m. Construction of the curves – two circle profiles in section , made from steel (diameter = 50mm). The elements are gently curved respresenting a bicycle, catched in a frozen movement. The stand can be put on the pavement and fixed with steel elements.

Project team: arch. Emil Filipov, arch. Veselin Veselinov

Please support the project by giving a Facebook Like HERE!

 

 

Bulgarian text:

ВелоСтой

Проект за национален конкурс за ВелоСтой(Ки), гр. Пловдив, България

ВелоСтой идея – разработената велостойка пресъздава динамичното и плавно, движение от карането на велосипеда, застинало в миг. Плавните криви на велостойката са вдъхновени от пловдивските тепета.

В днешно време предвижването с велосипед и карането на колело добива все по-голяма популярност във всяка една възрастова група. В Западна Европа има силно развита велоалейна мрежа и условия за предвижване с велосипед, което е част от една зелена и природосъобразна политика. В България тази тенденция започва да се развива и разработеният проект е част от тази зелена тенденция. Дизайнът цели едно добро интегриране във всяка една среда и място, като същевременно е характерна и лесно разпознаваема емблема, която събира погледите на хората и създава условия за заключването на велосипедите между рамката им и стойката.

Велостойката представлява линеен елемент, на който могат да се закачат велосипедите, както едностранно, така и от двете страни, в зависимост от мястото, на което е монтирана. При едностранно паркиране могат да се заключат 5 велосипеда, а при двустранно – 10бр. Стойката е с дължина 8,35м и е висока 1,05м. Тя е направена от два кръгли профила от неръждаема стомана (Профил 1 и Профил 2) с диаметър Ф50мм. Те са огънати по хармонична крива като се разминават и пресъздават велосипед и движението му.Поставянето на стойката става посредством стоманени планки, хванати за настилката, с размери 200/200мм, които са 6бр. на местата, на които стойката стъпва на земята.

Логата на велосипеди SPRINT, Община Пловдив и ONE DESIGN WEEK са елегантно интегрирани в дизайна на стойката. Логото на велосипеди SPRINT е изписано, както върху рамката на велосипеда, така и чрез надпис SPRINT BIKES с букви от листова ламарина.  Чрез букви е поставен и надписът ONE DESIGN WEEK, а гербът на Община Пловдив е поставен в елемент от листова ламарина.

Авторски екип: арх. Е. Филипов; арх. В. Веселинов

Моля, подкрепете проекта чрез Facebook Like ТУК!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s