Diving club

English text:

Diving club

3D renderings  of a reconstruction of an existing building and adding a diving club, Black Sea Coast, Bulgaria

Project: Reconstruction of an existing building, located on the Black Sea coast and adding a diving club. Reconstruction activities: addition water, electricity, exterior wood cladding, sunshading, wooden terrace, sliding window panels, painting of steel elements, replacing old windows/doors, interior plasters and floor covering.

Project task: creating a project and 3D images

Project rights ownership by: Integra Consult Project LTD

Bulgarian text:

Клуб на водолаза

 3D визуализации на добавяне на клуб за водолази към същестуваща сграда, Черно Море, България

Проект: Реконструкция на съществуваща сграда, разположена на българското Черноморие и добавяне на водолазен клуб. Дейности по реконструкция: добавяне на вода и електричество, външна обшивка от дърво, слънцезащита, тераса от дървени елементи, плъзгащи се прозоречни панели, цветно боядисване на метални елементи, подмяна на врати и прозорц, освежаване на вътрешни мазилки и подови покрития.

Проекта задача: създаване проект и 3D визуализации

Собственик на правата върху проекта: Интегра Консулт Проект ЕООД

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s