How to ZUT = Urban Analysis

English text:

How to ZUT

Urban planning analysis, Sofia

Project for a deep analysis about: the urban planning parameters, regulated by the legal framework (ZUT – Act for structural organization of the territories and ZUZSO – Act for structural organization and construction on the territory of Sofia municipality) and the possibilities for the architectural planning of a building on private plots, located on bul. “Tzar Boris III” in Sofia, designed in 3 project options, according to the functions, plots use and the legislation framework.

Bulgarian text:

Как да “ЗУТ”

 Градоустройствен анализ, гр. София

Проект за задълбочен анализ върху: градоустройствените параметри, регулирани чрез Закона за Устройство на Територията (ЗУТ) и Закона за Устройство и Застрояване на Столична Община (ЗУЗСО) и възможностите за проектиране на сграда в рамките на частни имоти, единият от които разположен с лице към столичния булевард „Цар Борис III”, разработени в 3 различни варианта, спрямо различно функционално предназначение на сградата и имотите, на базата на легалната градоустройствена рамка.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s